Al-Dosari, Khamis Al-Owairanخميس العويران الدوسري

Season Club M G R Cha Cup
06/07 Al-Ittihad Jidda - - 1 (I) Champion -
05/06 Al-Ittihad Jidda - - 3 (I) - -
National Player 04/05 Al-Ittihad Jidda 10 0 3 (I) - -
National Player 03/04 Al-Ittihad Jidda - - 2 (I) - Cup Winner
National Player 02/03 Al-Ittihad Jidda - - 1 (I) Champion -
National Player 01/02 Al-Ittihad Jidda - - 2 (I) - -
National Player 00/01 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 2 (I) - -
National Player 99/00 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 5 (I) - Cup Winner
National Player 98/99 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 1 (I) - -
National Player 97/98 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 1 (I) Champion -
National Player 96/97 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 3 (I) - -
National Player 95/96 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 4 (I) Champion -
National Player 94/95 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 1 (I) - Cup Winner
National Player 93/94 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 1 (I) - -
92/93 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 1 (I) - -
91/92 Al-Hilal ar-Riyāḍ - - 7 (I) - -
10 0
Fifa Non fifa
Season Country M S G M S G
2004 Saudi Arabia Saudi Arabia 14 2 0 0 0 0
2003 Saudi Arabia Saudi Arabia 8 0 0 0 0 0
2002 Saudi Arabia Saudi Arabia 11 1 0 0 0 0
2001 Saudi Arabia Saudi Arabia 1 1 0 0 0 0
2000 Saudi Arabia Saudi Arabia 2 0 0 0 0 0
1998 Saudi Arabia Saudi Arabia 21 1 0 0 0 0
1997 Saudi Arabia Saudi Arabia 20 1 0 0 0 0
1996 Saudi Arabia Saudi Arabia 13 2 0 1 0 0
1994 Saudi Arabia Saudi Arabia 5 0 0 0 0 0
95 8 0 1 0 0
Date Home Team Away Team Result Event G YC YRC RC
2004-12-17 Bahrain Saudi Arabia 3:0
Bahrain vs. Saudi Arabia
Gulf Cup 2004 - Group B 0 0 0 0
2004-12-14 Yemen Saudi Arabia 0:2
Yemen vs. Saudi Arabia
Gulf Cup 2004 - Group B 0 0 0 0
2004-10-12 Indonesia Saudi Arabia 1:3
Indonesia vs. Saudi Arabia
World Cup 2006 - Group 8 0 0 0 0
2004-10-06 Saudi Arabia Syria 2:2
Saudi Arabia vs. Syria
Friendly 0 0 0 0
2004-09-08 Turkmenistan Saudi Arabia 0:1
Turkmenistan vs. Saudi Arabia
World Cup 2006 - Group 8 0 0 0 0
2004-09-01 Saudi Arabia Kuwait 1:1
Saudi Arabia vs. Kuwait
Friendly 0 0 0 0
2004-07-26 Saudi Arabia Iraq 1:2
Saudi Arabia vs. Iraq
Asian Cup 2004 - Group C 0 0 0 0
2004-07-22 Uzbekistan Saudi Arabia 1:0
Uzbekistan vs. Saudi Arabia
Asian Cup 2004 - Group C 0 0 0 0
2004-07-18 Saudi Arabia Turkmenistan 2:2
Saudi Arabia vs. Turkmenistan
Asian Cup 2004 - Group C 0 0 0 0
2004-06-09 Saudi Arabia Turkmenistan 3:0
Saudi Arabia vs. Turkmenistan
World Cup 2006 - Group 8 0 0 0 0
2004-03-31 Sri Lanka Saudi Arabia 0:1
Sri Lanka vs. Saudi Arabia
World Cup 2006 - Group 8 0 0 0 0
2004-02-18 Saudi Arabia Indonesia 3:0
Saudi Arabia vs. Indonesia
World Cup 2006 - Group 8 0 1 0 0
2004-01-08 Saudi Arabia Yemen 2:0
Saudi Arabia vs. Yemen
Gulf Cup 2003 - Final Group 0 0 0 0
2004-01-06 Saudi Arabia Oman 2:1
Saudi Arabia vs. Oman
Gulf Cup 2003 - Final Group 0 0 0 0
2004-01-04 Kuwait Saudi Arabia 1:1
Kuwait vs. Saudi Arabia
Gulf Cup 2003 - Final Group 0 0 0 0
2004-01-01 Bahrain Saudi Arabia 0:1
Bahrain vs. Saudi Arabia
Gulf Cup 2003 - Final Group 0 0 0 0
2003-12-29 Saudi Arabia Qatar 0:0
Saudi Arabia vs. Qatar
Gulf Cup 2003 - Final Group 0 0 0 0
2003-12-26 Saudi Arabia United Arab Emirates 2:0
Saudi Arabia vs. United Arab Emirates
Gulf Cup 2003 - Final Group 0 0 0 0
2003-12-17 Saudi Arabia Estonia 1:1
Saudi Arabia vs. Estonia
Friendly 0 0 0 0
2003-10-17 Saudi Arabia Indonesia 6:0
Saudi Arabia vs. Indonesia
Asian Cup 2004 - Group 3 0 0 0 0
2003-10-13 Saudi Arabia Yemen 3:1
Saudi Arabia vs. Yemen
Asian Cup 2004 - Group 3 0 0 0 0
2003-10-10 Saudi Arabia Indonesia 5:0
Saudi Arabia vs. Indonesia
Asian Cup 2004 - Group 3 0 0 0 0
2003-10-06 Saudi Arabia Yemen 7:0
Saudi Arabia vs. Yemen
Asian Cup 2004 - Group 3 0 0 0 0
2003-09-30 Saudi Arabia Syria 1:1
Saudi Arabia vs. Syria
Friendly 0 0 0 0
2002-06-11 Saudi Arabia Ireland 0:3
Saudi Arabia vs. Ireland
World Cup 2002 - Group E 0 0 0 0
2002-06-01 Germany Saudi Arabia 8:0
Germany vs. Saudi Arabia
World Cup 2002 - Group E 0 0 0 0
2002-05-14 Saudi Arabia Senegal 3:2
Saudi Arabia vs. Senegal
Friendly 0 0 0 0
2002-03-27 Saudi Arabia Uruguay 3:2
Saudi Arabia vs. Uruguay
Friendly 0 0 0 0
2002-03-20 Saudi Arabia South Africa 1:0
Saudi Arabia vs. South Africa
Friendly 0 0 0 0
2002-03-14 Estonia Saudi Arabia 2:0
Estonia vs. Saudi Arabia
Friendly 0 0 0 0
2002-02-06 Saudi Arabia Brazil 0:1
Saudi Arabia vs. Brazil
Friendly 0 0 0 0
2002-01-30 Saudi Arabia Qatar 3:1
Saudi Arabia vs. Qatar
Gulf Cup 2002 - Group Stage 0 0 0 0
2002-01-27 Saudi Arabia Oman 2:0
Saudi Arabia vs. Oman
Gulf Cup 2002 - Group Stage 0 1 0 0
2002-01-24 Saudi Arabia United Arab Emirates 1:0
Saudi Arabia vs. United Arab Emirates
Gulf Cup 2002 - Group Stage 0 0 0 0
2002-01-20 Saudi Arabia Bahrain 3:1
Saudi Arabia vs. Bahrain
Gulf Cup 2002 - Group Stage 0 0 0 0
2002-01-16 Saudi Arabia Kuwait 1:1
Saudi Arabia vs. Kuwait
Gulf Cup 2002 - Group Stage 0 0 0 0
2001-12-30 Saudi Arabia Zimbabwe 0:2
Saudi Arabia vs. Zimbabwe
Friendly 0 0 0 0
2001-10-21 Saudi Arabia Thailand 4:1
Saudi Arabia vs. Thailand
World Cup 2002 - Group A 0 0 0 0
2000-06-03 Slovenia Saudi Arabia 2:0
Slovenia vs. Saudi Arabia
Friendly 0 0 0 0
2000-05-21 Lebanon Saudi Arabia 0:0
Lebanon vs. Saudi Arabia
Friendly 0 0 0 0
1998-11-11 Qatar Saudi Arabia 0:0
Qatar vs. Saudi Arabia
Gulf Cup 1998 - Final Group 0 0 0 0
1998-11-08 Saudi Arabia United Arab Emirates 1:0
Saudi Arabia vs. United Arab Emirates
Gulf Cup 1998 - Final Group 0 0 0 0
1998-11-05 Saudi Arabia Oman 1:0
Saudi Arabia vs. Oman
Gulf Cup 1998 - Final Group 0 0 0 0
1998-11-02 Bahrain Saudi Arabia 1:1
Bahrain vs. Saudi Arabia
Gulf Cup 1998 - Final Group 0 0 0 0
1998-10-31 Saudi Arabia Kuwait 2:1
Saudi Arabia vs. Kuwait
Gulf Cup 1998 - Final Group 0 0 0 0
1998-10-01 Qatar Saudi Arabia 1:3
Qatar vs. Saudi Arabia
Arab Cup 1998 - Final 0 1 0 0
1998-09-29 Saudi Arabia Kuwait 2:1
Saudi Arabia vs. Kuwait
Arab Cup 1998 - Semi Final 0 0 0 0
1998-09-27 Lebanon Saudi Arabia 1:4
Lebanon vs. Saudi Arabia
Arab Cup 1998 - Group D 0 0 0 0
1998-09-17 Saudi Arabia Senegal 3:2
Saudi Arabia vs. Senegal
Friendly 0 0 0 0
1998-09-14 Saudi Arabia Sudan 2:1
Saudi Arabia vs. Sudan
Friendly 0 0 0 0
1998-09-11 Saudi Arabia Tanzania 8:0
Saudi Arabia vs. Tanzania
Friendly 0 0 0 0
1998-06-24 South Africa Saudi Arabia 2:2
South Africa vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group C 0 1 0 0
1998-06-18 France Saudi Arabia 4:0
France vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group C 0 0 0 0
1998-06-12 Saudi Arabia Denmark 0:1
Saudi Arabia vs. Denmark
World Cup 1998 - Group C 0 0 0 0
1998-06-03 Mexico Saudi Arabia 0:0
Mexico vs. Saudi Arabia
Friendly 0 0 0 0
1998-05-27 Norway Saudi Arabia 6:0
Norway vs. Saudi Arabia
Friendly 0 0 0 0
1998-05-23 England Saudi Arabia 0:0
England vs. Saudi Arabia
Friendly 0 0 0 0
1998-05-17 Saudi Arabia Namibia 2:1
Saudi Arabia vs. Namibia
Friendly 0 0 0 0
1998-05-13 Saudi Arabia Iceland 1:1
Saudi Arabia vs. Iceland
Friendly 0 0 0 0
1998-05-09 Saudi Arabia Trinidad & Tobago 2:1
Saudi Arabia vs. Trinidad & Tobago
Friendly 0 0 0 0
1998-05-04 Jamaica Saudi Arabia 0:0
Jamaica vs. Saudi Arabia
Friendly 0 0 0 0
1998-02-22 Saudi Arabia Germany 0:3
Saudi Arabia vs. Germany
Friendly 0 0 0 0
1997-12-16 Saudi Arabia Australia 1:0
Saudi Arabia vs. Australia
Confederations Cup 1997 - Group A 0 0 0 0
1997-12-14 Saudi Arabia Mexico 0:5
Saudi Arabia vs. Mexico
Confederations Cup 1997 - Group A 0 1 0 0
1997-12-12 Saudi Arabia Brazil 0:3
Saudi Arabia vs. Brazil
Confederations Cup 1997 - Group A 0 0 0 0
1997-12-07 Saudi Arabia Iceland 0:0
Saudi Arabia vs. Iceland
Friendly 0 0 0 0
1997-11-12 Qatar Saudi Arabia 0:1
Qatar vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group A 0 0 0 0
1997-11-06 Saudi Arabia China 1:1
Saudi Arabia vs. China
World Cup 1998 - Group A 0 0 0 0
1997-10-24 Saudi Arabia Iran 1:0
Saudi Arabia vs. Iran
World Cup 1998 - Group A 0 0 0 0
1997-10-17 Kuwait Saudi Arabia 2:1
Kuwait vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group A 0 0 0 0
1997-10-11 Saudi Arabia Qatar 1:0
Saudi Arabia vs. Qatar
World Cup 1998 - Group A 0 0 0 0
1997-10-03 China Saudi Arabia 1:0
China vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group A 0 0 0 0
1997-09-25 Saudi Arabia Mali 5:1
Saudi Arabia vs. Mali
Friendly 0 0 0 0
1997-09-19 Iran Saudi Arabia 1:1
Iran vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group A 0 0 0 0
1997-09-14 Saudi Arabia Kuwait 2:1
Saudi Arabia vs. Kuwait
World Cup 1998 - Group A 0 0 0 0
1997-03-31 Saudi Arabia Taiwan 6:0
Saudi Arabia vs. Taiwan
World Cup 1998 - Group 1 0 0 0 0
1997-03-27 Saudi Arabia Bangladesh 3:0
Saudi Arabia vs. Bangladesh
World Cup 1998 - Group 1 0 1 0 0
1997-03-20 Bangladesh Saudi Arabia 1:4
Bangladesh vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group 1 0 0 0 0
1997-03-18 Malaysia Saudi Arabia 0:0
Malaysia vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group 1 0 1 0 0
1997-03-16 Taiwan Saudi Arabia 0:2
Taiwan vs. Saudi Arabia
World Cup 1998 - Group 1 0 0 0 0
1997-03-09 Saudi Arabia Indonesia 4:0
Saudi Arabia vs. Indonesia
Friendly 0 0 0 0
1997-03-04 Saudi Arabia Syria 1:1
Saudi Arabia vs. Syria
Friendly 0 0 0 0
1997-03-02 Saudi Arabia Syria 3:0
Saudi Arabia vs. Syria
Friendly 0 0 0 0
1996-12-21 United Arab Emirates Saudi Arabia 0:0 (2:4)
United Arab Emirates vs. Saudi Arabia
Asian Cup 1996 - Final 0 0 0 0
1996-12-19 Iran Saudi Arabia 0:0 (3:4)
Iran vs. Saudi Arabia
Asian Cup 1996 - Semi Finals 0 0 0 0
1996-12-16 Saudi Arabia China 4:3
Saudi Arabia vs. China
Asian Cup 1996 - Quarter Finals 0 0 0 0
1996-12-11 Saudi Arabia Iran 0:3
Saudi Arabia vs. Iran
Asian Cup 1996 - Group B 0 0 0 0
1996-12-08 Saudi Arabia Iraq 1:0
Saudi Arabia vs. Iraq
Asian Cup 1996 - Group B 0 0 0 0
1996-12-05 Saudi Arabia Thailand 6:0
Saudi Arabia vs. Thailand
Asian Cup 1996 - Group B 0 0 0 0
1996-11-29 Saudi Arabia Indonesia 4:1
Saudi Arabia vs. Indonesia
Friendly 0 0 0 0
1996-11-19 Saudi Arabia Mali 1:3
Saudi Arabia vs. Mali
Friendly 0 0 0 0
1996-11-16 Saudi Arabia Syria 3:1
Saudi Arabia vs. Syria
Friendly 0 0 0 0
1996-11-06 Saudi Arabia Bulgaria 1:0
Saudi Arabia vs. Bulgaria
Friendly 0 0 0 0
1996-10-27 Saudi Arabia United Arab Emirates 2:2
Saudi Arabia vs. United Arab Emirates
Gulf Cup 1996 - Round-Robin 0 0 0 0
1996-09-25 Saudi Arabia Zambia 1:3
Saudi Arabia vs. Zambia
Friendly 0 0 0 0
1996-02-04 Saudi Arabia Yemen 1:0
Saudi Arabia vs. Yemen
Asian Cup 1996 - Group 9 0 0 0 0
1996-01-31 Saudi Arabia Kyrgyzstan 2:0
Saudi Arabia vs. Kyrgyzstan
Asian Cup 1996 - Group 9 0 0 0 0
1996-01-24 Saudi Arabia Kyrgyzstan 3:0
Saudi Arabia vs. Kyrgyzstan
Asian Cup 1996 - Group 9 0 0 0 0
1996-01-05 Saudi Arabia Ghana 1:1
Saudi Arabia vs. Ghana
Friendly 0 0 0 0
1994-10-11 China Saudi Arabia 2:0
China vs. Saudi Arabia
Asian Games 1994 - Quarter Finals 0 0 0 0
1994-10-09 Saudi Arabia Hong Kong 2:1
Saudi Arabia vs. Hong Kong
Asian Games 1994 - Group B 0 0 0 0
1994-10-07 Saudi Arabia Malaysia 2:1
Saudi Arabia vs. Malaysia
Asian Games 1994 - Group B 0 0 0 0
1994-10-05 Thailand Saudi Arabia 2:4
Thailand vs. Saudi Arabia
Asian Games 1994 - Group B 0 0 0 0
1994-10-01 Uzbekistan Saudi Arabia 4:1
Uzbekistan vs. Saudi Arabia
Asian Games 1994 - Group B 0 0 0 0
0 7 0 0

Stats

  • Position: Midfielder (M)
  • Other positions:
  • D. o. B.: 1973-09-08
  • D. o. D.: 2020-01-07
  • Place of birth: ar-Riyāḍ (Saudi Arabia)
  • Height: 1.78m

Saudi Arabia

  • Fifa matches: 103
  • Fifa goals: 0
  • Non Fifa matches: 1
  • Non Fifa goals: 0